Em hãy sưu tầm năm câu cao dao, tục ngữ nói về khí hậu – thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Em hãy sưu tầm năm câu cao dao, tục ngữ nói về khí hậu – thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em.

Bài làm:

Câu cao dao, tục ngữ nói về khí hậu – thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em:

– Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.

– Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, hay vừa thì râm.

– Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.

– Thâm đông, hồng mây, dựng mây. Ai ơi! Ở lại ba ngày hãy đi.

– Kiến đen tha trứng lên cao, Thế nào cũng có mưa rào rất to.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8