Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về một số nơi hành lễ của một số tôn giáo?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về một số nơi hành lễ của một số tôn giáo?

Bài làm:

Mỗi một tôn giáo có phong tục khác nhau và cũng có những nơi hành lễ khác nhau.

  • Những người theo Hồi giáo thường hành lễ ở nhà thờ
  • Những người theo Phật giáo thường hành lễ ở chùa
  • Những người theo Ki – tô – giáo thường hành lễ ở nhà thờ.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021