Giải Câu 36 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 36: Trang 118 - SGKK Toán 8 tập 2

Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

Giải Câu 36 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 118-1

Bài làm:

Giải Câu 36 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 118-2

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021