Giải câu 25 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 25: trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

b)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021