Giải câu 14 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 13

 • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Số nào trong ba số -1; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau:

Bài làm:

Thay lần lượt các giá trị vào mỗi phương trình.

Nếu vế trái = vế phải thì nó là nghiệm của phương trình.

  • Nếu (Vô lí)

Vậy không phải là nghiệm của phương trình \(|x|=x\)

  • Nếu (luôn đúng)

Vậy là nghiệm của phương trình \(|x|=x\)

  • Nếu (Vô lí)

Vậy không phải là nghiệm của phương trình \(|x|=x\)

  • Nếu (Vô lí)

Vậy không phải là nghiệm của phương trình \({x^2} + 5x + 6 = 0\)

  • Nếu (Vô lí)

Vậy không phải là nghiệm của phương trình \({x^2} + 5x + 6 = 0\)

  • Nếu (luôn đúng)

Vậy là nghiệm của phương trình \({x^2} + 5x + 6 = 0\)

  • Nếu (luôn đúng)

Vậy là nghiệm của phương trình \({6 \over {1 - x}} = x + 4\)

  • Nếu (Vô lí)

Vậy không phải là nghiệm của phương trình \({6 \over {1 - x}} = x + 4\)

  • Nếu (Vô lí)

Vậy không phải là nghiệm của phương trình \({6 \over {1 - x}} = x + 4\)

 • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021