Toán 8: Đề kiểm tra kì II (Đề 6)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề 6 kiểm tra học kì 2 toán 8. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu kết quả bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. TRẮC NGHIỆM

1) Phương trình = $0$có tập nghiệm là:

A. S = B. S = $\left \{ -1;-2 \right \}$ C.S = $\left \{ 1;2 \right \}$ D. S = $\left \{ 1;-2 \right \}$

2) Nghiệm của bất phương trình là:

A. B.$x > -2$ C.$x < -2$ D. $x > 2$

3)Nếu AD là tia phân giác của tam giác ABC ( D BC) thì:

A. = $\frac{BC}{AC}$ B. = $\frac{AB}{AD}$ C. = $\frac{AB}{BC}$ D. = $\frac{AB}{AC}$

4)Hình lập phương có cạnh bằng 3 cm, có thể tích bằng:

A. B. $9cm^{3}$ C. $27cm^{3}$ D. $81cm^{3}$

=> Xem hướng dẫn giải

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Giải các phương trình:

a) = $4x – ( 2+ x)$

b) = $\frac{2x-3}{x^{2}-4}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. Giải bất phương trình:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc về ô tô đó đi với vận tốc 45 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Cho vuông tại A có AB = 12cm, AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác.

a)Chứng minh:

b)Tìm tỷ số diện tích và $\bigtriangleup ADC$.

c) Tính BC , BD ,AH.

d)Tính diện tích tam giác AHD.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5. Chứng minh rằng:

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021