Giải Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) sgk Toán 8 tập 2 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, KhoaHoc xin được giới thiệu tới các em các kiến thức khác về Hình hộp chữ nhật qua bài học: “Hình hộp chữ nhật (tiếp)”. Dựa vào cấu trúc SGK Toán 8 tập 2, KhoaHoc sẽ tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu có ích cho việc học tập của các em.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Hai đường thẳng song song trong không gian

  • Trong không gian, hai đường thẳng a và b gọi là song song với nhau nếu chúng nằm trong cùng một mặt phẳng và không có điểm chung.
  • Với hai đường thẳng phân biệt a và b trong khong gian chúng có thể: cắt nhau; song song; chéo nhau (không cùng nằm trong một mặt phẳng nào)
  • Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

2. Đường thẳng song song với mặt phẳng. Hai mặt phẳng song song

a) Đường thẳng song song với mặt phẳng

Khi đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (ABCD) mà d song song với đường thẳng của mặt phẳng này thì ta nói đường thẳng d song song với mặt phẳng (ABCD), kí hiệu d// mp (ABCD)

b) Hai mặt phẳng song song

  • Nếu mặt phẳng (ABCD) chứa hai đường thẳng a và b cắt nhau mà song song với hai đường thẳng a' và b' chứa trong mặt phẳng (A'B'C'D') thì ta nói hai mặt phẳng (ABCD) và (A'B'C'D') song song nhau

Kí hiệu mp (ABCD)// mp ((A'B'C'D'))

Chú ý:

Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì chúng không có điểm chung.

Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung.

Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có chung một đường thẳng đi qua điểm chung đó. Ta nói hai mặt phẳng này cắt nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 5: Trang 100 - SGK Toán 8 tập 2

Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 80a. Hãy thực hiện điều đó với hình 80b và 80c.

Giải Câu 5 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) - sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 100 - SGK Toán 8 tập 2

là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết:

a) Những cạnh nào song song với cạnh ?

b) Những cạnh nào song song với ?

Giải Câu 6 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) - sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 100 - SGK Toán 8 tập 2

Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m.

Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 100 - SGK Toán 8 tập 2

Hình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và giải thích vì sao:

a) Đường thẳng b song song với mp(P)?

b) Đường thẳng p song song với sàn nhà?

Giải Câu 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) - sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 100 - SGK Toán 8 tập 2

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.83) có cạnh AB song song với mp(EFGH).

a) Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng (EFGH).

b) Cạnh CD song song với những mặt phẳng nào của hình hộp chữ nhật?

c) Đường thẳng AH không song song với mặt phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt phẳng song song với đường thẳng đó.

Giải Câu 9 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) - sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)


  • 24 lượt xem