Giải Câu 5 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 100 - SGK Toán 8 tập 2

Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 80a. Hãy thực hiện điều đó với hình 80b và 80c.

Giải Câu 5 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) - sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

Bài làm:

Các cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật trên hình 80b, 80c là:

  • BC ; B'C' ; AD ; A'D'
  • AB ; CD ; A'B' ; C'D'

Trong hình 80b, ta tô đậm các đoạn thẳng: BC ; B'C' ; AD ; A'D'

Trong hình 80c, ta tô đậm các đoạn thẳng: AB ; CD ; A'B' ; C'D'

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021