Giải câu 40 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 40: trang 31 sgk Toán 8 tập 2

Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?

Bài làm:

Gọi x là tuổi Phương hiện nay

Tuổi của mẹ hiện nay là

Tuổi Phương 13 năm sau là

Tuổi của mẹ 13 năm sau là

Vì 13 năm sau thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con nên ta lập được phương trình:

(thỏa mãn ĐK)

Vậy năm nay Phương 13 tuổi.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021