Giải câu 42 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 trang 53

  • 1 Đánh giá

Câu 42: trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

b)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

c)

(⇔x^2– 6x + 9 <x^2– 3\)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

d)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021