Giải Câu 40 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba sgk Toán 8 tập 2 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 40: Trang 80 - SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

Bài làm:

Giải Câu 40 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 80

Ta có:

=>

Xét ∆AED và ∆ABC có:

  • chung

=> ∆AED ∽ ∆ABC (góc góc)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021