Giải Câu 11 Bài: Ôn tập cuối năm Phần Hình học sgk Toán 8 tập 2 Trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 132 - SGK Toán 8 tập 2

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA = 24cm.

a)Tính chiều cao SO rồi tính thể tích của hình chóp.

b)Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Bài làm:

Giải Câu 11 Bài: Ôn tập cuối năm - Phần Hình học - sgk Toán 8 tập 2 Trang 132

a)

= >

b)Gọi H là trung điểm của CD.

Nên

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021