Đáp án câu 2 đề 1 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

2. Một xe máy khỏi hành từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Sau khi xe máy chạy được 20 phút, trên cùng tuyến đường đó một oto bắt đầu chạy ngược chiều từ B đến A với vận tốc 45 km/h. Biết quãng đường AB dài 90 km. Hỏi bao lâu từ lúc khởi hành thì hai xe gặp nhau?

Bài làm:

2. Gọi thời gian kể từ lúc oto khởi hành đến lúc 2 xe gặp nhau là (giờ) (x>0)

Thời gian oto đi từ B đến chỗ gặp nhau là: (giờ)

Thời gian xe máy đi đến chỗ gặp nhau là (giờ)

Quãng đường oto đi được là: (km)

Quãng đường xe máy đi được là (km)

Vì quãng đường AB dài 90km nên ta có phương trình:

+ $30\left ( x + \frac{1}{3} \right )$ = $90$

$45x$ + $30x$ + $10$ = $90$

$75x$ = $80$

$x$ = $\frac{16}{15}$ = $1\frac{1}{15}$

Vậy thời gian từu lúc oto khởi hành đến khi hai xe gặp nhau là 1 giờ 4 phút

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021