Đáp án câu 3 đề 10 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3. Bình đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/h. Khi tan học về nhà Bình đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 6 phút. Hỏi nhà Bình cách trường bao xa.

Bài làm:

Câu 3

Gọi khoảng cách từ nhà Bình đến trường là (km) , $\left(\ x\ >\ 0\right)$

Thời gian Bình đi từ nhà đến trường là: (giờ)

Thời gian Bình đi từ trường về nhà là: (giờ)

Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 6 phút = (giờ)

Ta có PT: = $\frac{1}{10}$

= $6$

= $6$

Vậy nhà Bình cách trường km

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021