Giải Câu 11 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 104 - SGK Toán 8 tập 2

a) Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ với 3, 4, 5 và thể tích của hình hộp này là

b) Diện tích toàn phần của một hình lập phương là . Thể tích của nó bằng bao nhiêu?

Bài làm:

a) Gọi a, b, c là ba kích thước của hình hộp chứ nhật.

Vì a, b, c tỉ lệ với 3; 4; 5 nên

Mà thể tích hình hộp là nên $a.b.c = 480\,\ (2)$

Từ (1) và (2) suy ra

Do đó:

Vậy các kích thước của hình hộp là 6cm; 8cm; 10cm.

b) Hình lập phương là hình có 6 mặt bằng nhau. Diện tích mỗi mặt là: .

Suy ra độ dài cạnh hình lập phương là: .

Vậy thể tích của hình lập phương là: .

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021