Đáp án câu 2 đề 4 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày được 40 ha. Khi thực hiện, mỗi ngày cày được 52 ha. Vì vậy, đội không những đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định?

Bài làm:

Bài 2.

+ Gọi là diện tích ruộng đội cày theo kế hoạch (ha; $x > 40$)
+ Diện tích ruộng đội đã cày được là: (ha)

+ Số ngày đội dự định cày là: (ha). Số ngày đội đã cày là: $\frac{x+4}{52}$ (ha)

+ Đội cày xong trước thời hạn 2 ngày nên ta có phương trình: = $2$

+ Giảỉ phương trình được: = $360$

+ Kết luận : diện tích ruộng đội cày theo kế hoạch là ha.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021