Giải Câu 25 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng sgk Toán 8 tập 2 Trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 25: Trang 72 - SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số .

Bài làm:

Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC

=> MN là đường trung bình của tam giác ABC.

=> MN // BC.

=> ∆ AMN ∽ ∆ABC (định lí) theo tỉ số

Giải Câu 25 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 72

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021