Giải câu 32 bài luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 32: trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a)

b)

Bài làm:

a)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

b)

(chia cả hai vế của bất đẳng thức cho \(-3\))

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021