Giải Câu 46 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 124

  • 1 Đánh giá

Câu 46: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

S.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.132). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm (h.133), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:

a) Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết );

b) Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết ).

Giải Câu 46 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124

Bài làm:

a) Tam giác HMN là tam giác đều.

Giải Câu 46 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124-2

Gọi K là trung điểm MN.

=> HK là đường cao trong tam giác HMN.

=>

  • Diện tích đáy của hình chóp lục giác đều chính là 6 lần diện tích của tam giác đều HMN.

Nên

  • Thể tích của hình chóp:

b) Ta có:

Đường cao của mỗi mặt bên là:

Diện tích xung quanh hình chóp là :

Diện tích toàn phần:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021