Giải Câu 28 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 28: Trang 114 - SGK Toán 8 tập 2

Thùng đựng của một máy cắt cỏ có dạng lăng trụ đứng tam giác (h.109). Hãy tính dung tích của thùng.

Giải Câu 28 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 114

Bài làm:

Lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 60cm, 90cm nên diện tích đáy là:

Thể tích lăng trụ:

Vậy dung tích của thùng là

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021