Giải câu 1 bài Ôn tập cuối năm Phần Đại số sgk Toán 8 tập 2 trang 130

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 130 sgk Toán 8 tập 2

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

b)

c)

d)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021