Giải Câu 16 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 67

  • 1 Đánh giá

Câu 16: Trang 67 - SGK Toán 8 tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = m, AC = n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng .

Bài làm:

Giải Câu 16 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - sgk Toán 8 tập 2 Trang 67

Kẻ AH ⊥ BC

Ta có:

SABD = AH.BD

SADC = AH.DC

=>

Mặt khác: AD là đường phân giác của ∆ABC

=> .

Vậy = \(\frac{m}{n}\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021