Giải Câu 7 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 100 - SGK Toán 8 tập 2

Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m.

Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi.

Bài làm:

Giải Câu 7 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) - sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

Căn phòng là một hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ trong đó:

  • Trần nhà là hình chữ nhật ABCD.
  • Bốn bức tường là 4 hình chữ nhật: ABNM; CPQD; BNPC; QDAM.
  • Diện tích trần nhà:

  • Diện tích bốn bức tường (hay còn gọi là diện tích xung quanh):

  • Diện tích cần được quét vôi:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021