Giải câu 5 bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – sgk Toán 8 tập 2 trang 39

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 39 sgk Toán 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

và \(5 > 0\)nên khi nhân ta giữ nguyên chiều của dấu bất đẳng thức.

Vậy khẳng định đúng

b) Vì và \(-3 < 0 \)

nên khi nhân ta đổi chiều của dấu bất đẳng thức.

Vậy khẳng định sai

c) Vì và \(-2005 < 0\)

nên khi nhân ta đổi chiều của dấu bất đẳng thức.

Vậy khẳng định sai

d) và \(-3 < 0 \)nên khi nhân ta đổi chiều của dấu bất đẳng thức.

Vậy khẳng định đúng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021