Giải câu 48 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 48: trang 32 sgk Toán 8 tập 2

Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy, số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807200 người. Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh

Bài làm:

Gọi x là số dân năm ngoái của tỉnh A

Số dân tỉnh B là (người)

Số dân của tỉnh A năm nay là (người)

Số dân của tỉnh B năm nay là (người)

Vì dân số tỉnh A năm nay hơn tỉnh B là người nên ta có phương trình:

(thỏa mãn ĐK)

Vậy dân số của tỉnh A là 2 400 000 người

Dân số của tỉnh B là 1 600 000 người

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021