Giải Câu 46 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông sgk Toán 8 tập 2 Trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 46: Trang 84 - SGK Toán 8 tập 2

Trên hình 50 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

Giải Câu 46 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - sgk Toán 8 tập 2 Trang 84

Bài làm:

  • ∆ADC ∽ ∆ABE vì:

Xét ∆ADC và ∆ABE có: góc A chung và

=> ∆ADC ∽ ∆ABE (góc - góc)

  • ∆DEF ∽ ∆BCF vì:

Xét ∆DEF và ∆BCF có: , \(\widehat{DEF}= \widehat{BFC}\) (đối đỉnh)

=> ∆DEF ∽ ∆BCF (góc - góc)

  • ∆DFE ∽ ∆BAE vì:

Xét ∆DFE ∽ ∆BAE có: , góc A chung

=> ∆DFE ∽ ∆BAE (góc - góc)

  • ∆BFC ∽ ∆DAC vì:

Xét ∆BFC ∆DAC có: , góc C chung

=> ∆BFC ∽ ∆DAC

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021