Giải Câu 31 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất sgk Toán 8 tập 2 Trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 31: Trang 75 - SGK Toán 8 tập 2

Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là . Tính hai cạnh đó.

Bài làm:

Giả sử ∆A'B'C' ∽ ∆ABC, hiệu độ dài tương ứng của A'B' và AB là 12,5.

Ta có: mà \(\frac{C_{ABC}}{C_{A'B'C'}} = \frac{AB}{A'B'}\)

=> => \(\frac{AB}{15}= \frac{A'B'}{17} = \frac{ A'B'-AB}{17-15}= \frac{ 12.5}{2}= 6,25\)

=>

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021