Giải Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 112

  • 1 Đánh giá

Làm thế nào để tính thể tích của một hình lăng trụ đứng? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: “Thế tích hình lăng trụ đứng” thuộc chương trình môn Toán 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. LÝ THUYẾT

Công thức tính thể tích

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

trong đó

  • S: diện tích đáy
  • h: chiều cao

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 27: Trang 113 - SGK Toán 8 tập 2

Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Câu 27 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 113-1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 28: Trang 114 - SGK Toán 8 tập 2

Thùng đựng của một máy cắt cỏ có dạng lăng trụ đứng tam giác (h.109). Hãy tính dung tích của thùng.

Giải Câu 28 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 114

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 29: Trang 114 - SGK Toán 8 tập 2

Các kích thước của một bể bới được cho trên hình 110 (mặt nước có dạng hình chữ nhật). Hãy tính xem bể chứa được bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy ắp nước?

Giải Câu 29 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 114

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 30: Trang 114 - SGK Toán 8 tập 2

Các hình a, b, c (h.111) gồm một hoặc nhiều lăng trụ đứng. Hãy tính thể tích và diện tích toàn phần của chúng theo các kích thước đã cho trên hình.

Giải Câu 30 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 114

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 31: Trang 115 - SGK Toán 8 tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:

Giải Câu 31 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 115-1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 32: Trang 115 - SGK Toán 8 tập 2

Hình 112b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng một lăng trụ đứng, BDC là một tam giác cân.

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AB song song với những cạnh nào?

b) Tính thể tích lưỡi rìu.

c) Tính khối lượng của lưỡi rìu, biết khối lương riêng của sắt là 7,874 kg/dm3 (phần cán gỗ bên trong lưỡi rìu là không đáng kể).

Giải Câu 32 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 115

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 33: Trang 115 - SGK Toán 8 tập 2

Hình 113 là một lăng trụ đứng, đáy là hình thang vuông.

Hãy kể tên:

a) Các cạnh song song với cạnh AD.

b) Cạnh song song với cạnh AB.

c) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH).

d) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (DCGH).

Giải Câu 33 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 115

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 34: Trang 116 - SGK Toán 8 tập 2

ính thể tích của hộp xà phòng và hộp sô-cô-la trên hình 114, biết:

a) Diện tích đáy hộp xà phòng là 28cm2 (h.114a).

b) Diện tích tam giác ABC ở hình 114b là 12cm2.

Giải Câu 34 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 116

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 35: Trang 116 - SGK Toán 8 tập 2

Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo hình 115. Biết chiều cao của lăng trụ là 10cm. Hãy tính thể tích của nó.

Giải Câu 35 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 116

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng


  • 35 lượt xem