Giải Câu 27 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 113

 • 1 Đánh giá

Câu 27: Trang 113 - SGK Toán 8 tập 2

Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Câu 27 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 113-1

Bài làm:

Ta có công thức tính

 • Diện tích đáy:
 • Thể tích:

Ở cột 2

 • S = b.h = . 5.2 = 5
 • V = S .h1 = 5. 8 = 40

Ở cột 3

 • S =. b.h => h =\(\frac{2.S}{b}\) =\(\frac{2.12}{6}\)= 4
 • V = S .h1 = 12.5 = 60

Ở cột 4

 • h = =\(\frac{2.6}{4}\)= 3
 • V = S .h1 => h1 = = \(\frac{12}{6}\) = 2

Ở cột 5

 • V = S .h1 => h1 = = \(\frac{50}{10}\) = 5
 • S = b.h = b = \(\frac{2.S}{h}\) = \(\frac{2.5}{4}\) = \(\frac{5}{2}\)

Vậy có kết quả sau khi điền vào bảng sau là:

Giải Câu 27 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 113-2

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021