Giải bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk Toán 8 tập 2 trang 43

  • 1 Đánh giá

Thế nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Định nghĩa

Bất phương trình dạng hoặc \(ax+b>0, ax+b \geq 0, ax+b \leq 0 )\)trong đó a và b là hai số đã cho, \(a \neq 0\)được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình

a. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển vế hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia, ta phải đổi dấu hạng tử đó.

b. Quy tắc nhân với một số

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

  • Giữ nguyên chiều của bất phương trình nếu số đó dương.
  • Đổi chiều dấu bất phương trình nếu số đó âm.

3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Ta sử dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để rút gọn bất đẳng thức, sau đó chuyển ẩn về 1 vế rồi giải.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 19: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 20: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 21: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải thích sự tương đương sau:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 22: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 23: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 24: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 25: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 26: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 27: trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Đố. Kiểm tra xem giá trị có là nghiệm của bất phương trình sau không:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn


  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021