Giải Câu 10 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 103

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 103 - SGK Toán 8 tập 2

1) Gấp hình 87a theo các nét đã chỉ ra thì có được một hình hộp chữ nhật hay không?

2) Kí hiệu các đỉnh hình hộp gấp được như 87b.

Giải Câu 10 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 103

a) Đường thẳng BF vuông góc với những mặt phẳng nào?

b) Hai mặt phẳng (AEHD) và (CGHD) vuông góc với nhau, vì sao?

Bài làm:

1) Gấp hình 87a theo các nét đã chỉ ra thì có được một hình hộp chữ nhật.

2)

a) Trong hình hộp ABCD.EFGH thì: BF song song với mp (DHGC) và mp (DHEA).

b) Hai mặt phẳng (AEHD) và (CGHD) vuông góc với nhau vì mặt phẳng (AEHD) chứa đường thẳng EH vuông góc với mặt phẳng (CGHD) tại H.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021