Giải câu 9 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải sgk Toán 8 tập 2 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 10 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm.

a. b. c.

Bài làm:

a.

Vậy phương trình có nghiệm là

b.

Vậy phương trình có nghiệm là

c.

Vậy phương trình có nghiệm là

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021