Giải câu 2 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – sgk Toán 8 tập 2 trang 37

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 37 sgk Toán 8 tập 2

Cho , hãy so sánh:

a) và \(b + 1\)

b) và \(b - 2\)

Bài làm:

Áp dụng tính chất của liên hệ giữa thứ tự và phép cộng ta có:

a) Ta có:

b) Ta có:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021