Giải câu 22 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk Toán 8 tập 2 trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 22: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a)

b)

Bài làm:

a)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

Được biểu diễn trên trục số như sau:

b)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

Được biểu diễn trên trục số như sau:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021