Giải Câu 49 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 125

  • 1 Đánh giá

Câu 49: Trang 125 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135)

Giải Câu 49 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 125

Bài làm:

Hình a:

Hình b:

Hình c:

Độ dài trung đoạn:

Nên

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021