Giải Câu 8 Bài: Ôn tập cuối năm Phần Hình học sgk Toán 8 tập 2 Trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 132 - SGK Toán 8 tập 2

Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m, AB’ = 34m.

Giải Câu 8 Bài: Ôn tập cuối năm - Phần Hình học - sgk Toán 8 tập 2 Trang 132

Bài làm:

Ta có:

=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021