Giải Câu 20 Bài 4: Hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 20: Trang 108 - SGK Toán 8 tập 2

Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a).

Giải Câu 20 Bài 4: Hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 108

Bài làm:

Học sinh tự vẽ hình vào vở.

Vẽ thêm các cạnh để được hình hộp hoàn chỉnh bằng cách vẽ các đoạn thẳng song song với các cạnh cho trước.

Giải Câu 20 Bài 4: Hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 108-2

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021