Giải Câu 15 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 105 - SGK Toán 8 tập 2

Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. Người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2dm, chiều rộng 1dm và chiều cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đêximet? (giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

Bài làm:

Thể tích của nước trong thùng:

Thể tích của 25 viên gạch:

Thể tích của nước và gạch:

Nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng là:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021