Đáp án câu 4 đề 9 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4. Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, chiều cao của lăng trụ là 7cm. Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 3cm và 4cm.

Bài làm:

Câu 4

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác là: V = S.h = .3.4.7 $= $42$($cm^{3}$)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021