Đáp án câu 1 đề 8 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau

a) = $\frac{5}{\left ( x-1 \right )\left ( x-2 \right )}$

b) = $9-2x$

c)

Bài làm:

Câu 1.

a) a) = $\frac{5}{\left ( x-1 \right )\left ( x-2 \right )}$

ĐKXĐ: ; $x\neq 2$

= $\frac{5}{(x-1)(x-2)}$

= $5$

= $5$

= $3$ (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình có nghiệm S = {}

b) = $9-2x$

Với , ta có $\left | x-3 \right |$ = $9-2x$

= $9-2x$

= $12 \Leftrightarrow x$ = $4 >3$ (TMĐK)

Với , ta có $\left | x-3 \right |$ = $9-2x$

= $9- 2x \Leftrightarrow –x+2x$ = $9-3$

= $6 >3$ (Loại vì không thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {}

c)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm S = {}

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021