Giải Câu 34 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai sgk Toán 8 tập 2 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 77 - SGK Toán 8 tập 2

Dựng tam giác ABC, biết và, tỉ số đường cao \(\frac{AB}{AC}= \frac{4}{5}\) và đường cao AH = 6cm.

Bài làm:

Giải Câu 34 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai - sgk Toán 8 tập 2 Trang 77

Dựng hình

Trên hai cạnh Ax, Ay của góc đặt AM = 4 đơn vị, AN = 5 đơn vị. Kẻ đường cao AH của ∆AMN.

Trên tia AI lấy điểm H sao cho AH = 6cm, qua H vẽ đường song song với MN cắt Ax, Ay lần lượt tại B và C => ∆ABC thỏa mãn điều kiện đề bài.

Chứng minh

Tam giác ABC có: MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC (định lí)

=>

Vì: AH ⊥ MN (AH là đường cao trong tam giác AMN), MN // BC

=> AH ⊥ BC => AH là đường cao của tam giác ABC và AH = 6cm.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021