Giải câu 44 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 44: trang 54 sgk Toán 8 tập 2

Đố. Trong một cuộc thi đố vui. Ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Người dự thi chọn đáp án đúng sẽ được 5 điểm, chọn đáp án sai sẽ bị trừ đi 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển, Ban tổ chức tặng cho mỗi người dự thi 10 điểm và quy định người nào có tổng số điểm từ 40 trở lên mới được dự thi ở vòng tiếp theo. Hỏi người dự thi phải trả lời chính xác bao nhiêu câu hỏi ở vong sơ tuyển thì mới được dự thi tiếp ở vòng sau?

Bài làm:

Gọi x là số câu trả lời đúng

Số câu trả lời sai là

Sau khi trả lời 10 câu thì người dự thi sẽ có (điểm)

Để được dự thi tiếp vòng sau thì

Vì x là số nguyên dương nhỏ hơn hay bằng 10 nên

Vậy người dự thi phải trả lời chính xác ít nhất 7 câu hỏi thì mới được dự thi tiếp ở vòng sau.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021