Đáp án trắc nghiệm đề 5 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình = $\frac{5x-1}{x^{2}-3x+2}$ là

A. hoặc $x\neq 2$ B. $x\neq 2$ và $x\neq$ 3 C. và $x\neq -3$ D. và $x\neq 2$

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình = $(x-1)(x-3)$ = $0$ là:

A. {-1;9} B. {1;-9} C. {-1;-9} D.{-1;9}

Câu 3: Cho có có M\in AB và AM =\frac{1}{3}AB, vẽ MN//BC, N\in AC.Biết MN = 2cm, thì B

A. 4cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm

Câu 4: Một hình lập phương có diện tích toàn phần là , thể tích của khối lập phương đó là

A. B. $36cm^{3}$ C. $1296cm^{3}$ D. $72cm^{3}$

Câu 5: Bất phương trình có nghiệm là

A. B. $x <\frac{22}{3}$ c.$x <\frac{-2}{3}$ d. $x>\frac{2}{3}$

Câu 6: Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều có cạnh bằng 6cm và độ dài trung đoạn bằng 10cm là:

A. B. $240cm^{2}$ C. $180cm^{2}$ D. $60cm^{2}$

Bài làm:

1

2

3

4

5

6

D

B

B

A

C

A

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021