Đáp án câu 1 đề 6 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Giải các phương trình:

a) = $4x – ( 2+ x)$

b) = $\frac{2x-3}{x^{2}-4}$

Bài làm:

Bài 1

a) = $4x –(2 +x)$

= $4x-2-x$

= $-2-6$

= $-8$

= $8$

b) = $\frac{2x-3}{x^{2}-4}$ ĐK $x\neq \pm 2$

= $\frac{2x-3}{x^{2}-4} $

= $2x-3$

= $2x-3$

= $9 \Leftrightarrow x$ = $\frac{-2}{3}$ (tmđk)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021