Giải câu 9 bài Luyện tập – sgk Toán 8 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho tam giác Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Với thì các khẳng định

a) sai

b) đúng

c) đúng

d) sai

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021