Giải câu 30 bài luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 30: trang 23 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a. ĐKXĐ \(x \neq 2\)

(không thỏa mãn)

Vậy phương trình vô nghiệm.

b. ĐKXĐ \(x \neq -3\)

(thỏa mãn)

Vậy phương trình có một nghiệm là

c. ĐKXĐ \(x \neq \pm 1\)

(không thỏa mãn)

Vậy phương trình vô nghiệm.

d. ĐKXĐ \( x \neq \frac{3}{2}; x \neq -7\)

(thỏa mãn)

Vậy phương trình có một nghiệm là

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021