Đáp án câu 2 đề 7 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2. Giải các bất phương trình sau:

a)

b)

Bài làm:

Câu 2

a)

b)

Vậy tập nghiệm của BPT là {}

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021