Giải câu 1 bài 1: Mở đầu về phương trình sgk Toán 8 tập 2 trang 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 6 sgk Toán 8 tập 2

Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem có là nghiệm của nó không:

a)

b)

c)

Bài làm:

Thay giá trị vào vế trái và vế phải của từng phương trình.

Nếu thì \(x=-1\)là nghiệm của phương trình

a)

là nghiệm của phương trình.

b)

không là nghiệm của phương trình.

c)

là nghiệm của phương trình.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021