Giải câu 41 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 41: trang 31 sgk Toán 8 tập 2

Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xem vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.

Bài làm:

Gọi x là chữ số hàng chục.

Chữ số hàng đơn vị là

Số tự nhiên lúc đầu là

Nếu xen số 1 vào giữa hai chữ số thì số ban đầu trở thành số có 3 chứ số, x là chữ số hàng trăm, 1 là hàng chục và 2x là hàng đơn vị.

Số tự nhiên lúc sau là

Vì số mới hơn số ban đầu là 370 nên ta lập được phương trình:

(thỏa mãn)

Vậy chữ số hàng chục là 4. Chữ số hàng đơn vị là

Vậy số cần tìm là

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021