Giải Câu 19 Bài 4: Hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 19: Trang 108 - SGK Toán 8 tập 2

Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:

Giải Câu 19 Bài 4: Hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 108-1

Bài làm:

Giải Câu 19 Bài 4: Hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 108-2

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021